Hidro-meteorológiai állomások adatai            

 
Üdvözöljük Önt a honlapunkon!
A Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó monitoring rendszerek fejlesztése program keretében megvalósuló „Hidrometeorológiai állomások automatizálása” KEOP-2.2.2-2008-0001 számú projekt célja

A hidrometeorológiai hálózat fejlesztése a vízügyi szempontból az alábbi célkitűzések tehetők:
  • Vízkár-elhárítási és vízkészlet-gazdálkodási feladatok megoldásához elegendően sűrű és megbízható adatok előállítása a rendelkezésre állási és a megbízhatósági követelmények figyelembe vételével.
  • Gazdaságilag, méréstechnikailag ehhez mintegy 250-300 automata távjelző állomás folyamatos információjára támaszkodó és a közbenső adatokat radarmérés alapján interpoláló rendszer elégséges. Az előzetes lefolyási és vízháztartási vizsgálatok szerint így a csapadék és a párolgás (léghőmérséklet) meghatározása 1x1 km-es területi felbontású csapadékmezőn belül 95%-ot meghaladó biztonsággal elvégezhető.
  • A mért és számított adatok eljuttatása a Vízügyi Adatbázisba (VA), az erre épülő megfelelő osztott paraméterű modell alkalmazásával a lefolyás számítása. (Rendelkezésre áll: az OMSZ nagyteljesítményű számítógépe, biztosított a vízügyi adatbázisból a közvetlen adatátvitel eszköze. MS SQL 2005).

A hidrometeorológia a légköri jelenségek víztani hatásával foglalkozó tudomány. A meteorológia és a hidrológia határtudománya, amely alkalmazás szempontjából hidrológiai, megfigyelés és elemzés szempontjából viszont főként meteorológiai tevékenység. A hidrometeorológiai észleléseket a vízrajzi és meteorológiai szolgálat együttesen végzi. A fejlesztési igényeket is a vízügyi és meteorológiai szolgálatok összehangolt működésével dolgozzák ki.